Vælg en side

Industrigaarden

Latinerkvarterets historiske baggård

Industrigaarden vil blive en smutvej igennem en af byens gamle karréer.
Gåturen er en vekselvirkning imellem smalle porte og åbne gårdrum, som
skaber gode rammer for at udforske bagsiden af byen.
Her vil de gamle bygninger med deres varierede facader kunne tilbyde
en forlængelse af det i forvejen populære latinerkvarter og give byen nye
offentlige rum til flere formål.
Den nye passage på tværs af Industrigaarden vil blive kaldt Juuls Passage.

Lokalplan 973

Lokalplansændringer i 2015 muliggør at området fremadrettet kan udvikles med
respekt for den eksisterende historie

Historiske nedslag

Aarhus bykerne omkring Mejlgade har i løbet af de seneste par hundrede år udviklet sig drastisk.
Området har fungeret som landbrugsjord, industriområde og i dag tæt beboet byområde. Scroll
igennem billederne nedenfor og lær mere om Industrigaardens mangeartede historie.

Nyheder

Følg den seneste udvikling for Industrigaarden

5

Genoprettelse af Juuls Passage

5

Se den nye lokalplan fra 2015

 

Kort efter branden i 1936 i Industrigaarden drøftede Valdemar Juul muligheden for at anlægge en
gade mellem Studsgade og Mejlgade. Planen blev dog ikke til noget. Men i dag er en passage mellem Studsgade og Mejlgade et vigtigt omdrejningspunkt i udarbejdelsen af en samlet plan. Det der
ikke blev en realitet i 1936, bliver det således sandsynligvis her mere end 80 år efter Juuls vision.

Juuls Passage vil blive en smutvej igennem en af byens gamle karréer. Gåturen er en vekselvirkning imellem smalle porte og åbne gårdrum, som skaber gode rammer for at udforske bagsiden af
byen. Her vil de gamle bygninger med deres varierede facader kunne tilbyde en forlængelse af det
i forvejen populære latinerkvarter og give byen nye offentlige rum til flere formål.

 

Kort efter branden i 1936 i Industrigaarden drøftede Valdemar Juul muligheden for at anlægge en
gade mellem Studsgade og Mejlgade. Planen blev dog ikke til noget. Men i dag er en passage mellem Studsgade og Mejlgade et vigtigt omdrejningspunkt i udarbejdelsen af en samlet plan. Det der
ikke blev en realitet i 1936, bliver det således sandsynligvis her mere end 80 år efter Juuls vision.

Juuls Passage vil blive en smutvej igennem en af byens gamle karréer. Gåturen er en vekselvirkning imellem smalle porte og åbne gårdrum, som skaber gode rammer for at udforske bagsiden af
byen. Her vil de gamle bygninger med deres varierede facader kunne tilbyde en forlængelse af det
i forvejen populære latinerkvarter og give byen nye offentlige rum til flere formål.

Har du spørgsmål til Industrigaarden, er du altid
velkommen til at kontakte os.

Sinding & Co.
Havnegade 2A
Aarhus C