Vælg en side

Industrigaarden

Nyt gårdmiljø i Latinerkvarterets historiske baggårde

Lokalplan 973

Den tætbebyggede baggård har flere gange igennem historien være udsat for store brande. I 1936 brændte C. Kruses Møbelfabrik ned. En brand der var så voldsom at den ifl. beretninger kunne ses helt til Ebeltoft!
I 1954 brændte det igen i Industrigaarden, denne gang var det Georg Jørgensens skotøjsfabrik i Mejlgade 35 det gik udover.
Brandene har ført til at baggården igennem de sidste 100 år har været i konstant forandring og udvikling.

Ny passage

Kort efter branden i 1936 i Industrigaarden drøftede ejer af Mejlgade 35 og 39, Valdemar Juul, muligheden for at anlægge en gade mellem Studsgade og Mejlgade. Planen blev dog ikke til noget. Men i dag er en passage mellem Studsgade og Mejlgade et vigtigt omdrejningspunkt i udarbejdelsen af en samlet plan, og Juels vision fra 1936 kan således mere end 80 år senere blive en realitet.

Den nye passage vil blive en smutvej igennem en af byens gamle karréer. Gåturen er en vekselvirkning mellem smalle porte og åbne gårdrum, som skaber gode rammer for at udforske bagsiden af byen. Her vil de gamle bygninger med deres varierede facader kunne tilbyde en forlængelse af det i forvejen populære latinerkvarter og give byen nye offentlige rum til flere formål. 

(Kilde: Industriminder i det gamle Århus, 2010) 

Historie

Aarhus bykerne omkring Mejlgade har i løbet af de seneste par hundrede år udviklet sig drastisk.
Området har fungeret som landbrugsjord, industriområde og i dag tæt beboet byområde. 

Har du spørgsmål til Industrigaarden, er du altid
velkommen til at kontakte os.

Sinding & Co.
Havnegade 2A
Aarhus C